КПК

Показати повну версію : API Aquarium Pharmaceuticals


Димитрий Литвинов
10.08.2010, 00:34
Продукция компании API Aquarium Pharmaceuticals:

Антигрибковые лекарства для рыбок:
API PimaFix 59 ml (http://www.arowana-im.com.ua/product_info.php?cPath=72_74&products_id=5144)
API PimaFix 118 ml (http://www.arowana-im.com.ua/product_info.php?cPath=72_74&products_id=5145)
API PimaFix 237 ml (http://www.arowana-im.com.ua/product_info.php?cPath=72_74&products_id=5146)
API PimaFix 473 ml (http://www.arowana-im.com.ua/product_info.php?cPath=72_74&products_id=5147)

Средства для удаления из аквариумной воды аммиака, нитритов, нитратов:
API Nitra-Zorb 105 г. (http://www.arowana-im.com.ua/product_info.php?cPath=72_74&products_id=5147)
API Nitra-Zorb 210 г. (http://www.arowana-im.com.ua/product_info.php?cPath=72_74&products_id=5143)

Очистители аквариумной воды от мельчайшей взвеси и мути:
API Accu-Clear 37 ml (http://www.arowana-im.com.ua/product_info.php?cPath=72_74&products_id=5137)
API Accu-Clear 118 ml (http://www.arowana-im.com.ua/product_info.php?cPath=72_74&products_id=5138)

Лекарства от бактерий и грибковых инфекций для морских и пресноводных:
API Melafix 59 ml (http://www.arowana-im.com.ua/product_info.php?cPath=72_74&products_id=5133)
API Melafix 118 ml (http://www.arowana-im.com.ua/product_info.php?cPath=72_74&products_id=5134)
API Melafix 237 ml (http://www.arowana-im.com.ua/product_info.php?cPath=72_74&products_id=5135)
API Melafix 437 ml (http://www.arowana-im.com.ua/product_info.php?cPath=72_74&products_id=5136)

Лекарства ддя пресноводных рыб от ихтиофтириуса:
API Super Ick Cure Liquid 37 ml (http://www.arowana-im.com.ua/product_info.php?cPath=72_74&products_id=5129)
API Super Ick Cure Liquid 118 ml (http://www.arowana-im.com.ua/product_info.php?cPath=72_74&products_id=5130)

Лекарства для пресноводных рыб от бактерий и грибковых заболеваний:
API Fungus Liquid 37 ml (http://www.arowana-im.com.ua/product_info.php?cPath=72_74&products_id=5127)
API Fungus Liquid 118 ml (http://www.arowana-im.com.ua/product_info.php?cPath=72_74&products_id=5128)

Средства для нейтрализации хлора, аммиака, хлорамина в воде:

API Ammo Lock 30 ml (http://www.arowana-im.com.ua/product_info.php?cPath=72_74&products_id=5119)

API Ammo Lock 118 ml (http://www.arowana-im.com.ua/product_info.php?cPath=72_74&products_id=5120)

API Ammo Lock 237 ml (http://www.arowana-im.com.ua/product_info.php?cPath=72_74&products_id=5121)