Львівський форум акваріумістів

Львівський форум акваріумістів (http://aquaforum.lviv.ua/forum/index.php)
-   Бібліотека форуму (http://aquaforum.lviv.ua/forum/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Одиниці вимірювання. (http://aquaforum.lviv.ua/forum/showthread.php?t=147)

Охват Марьян 02.03.2008 01:42

[B]Перевод английских и американских единиц измерения в метрические. [/B]

[B]Длина[/B]
1 метр (м) = 3,281 фута / foot (ft) = 39,37 дюймов / inch (in)
in х 25,4 = миллиметр (мм)
in х 2,54 = сантиметр (см)
мм x 0,0394 = in
см x 0,394 = in
фут / foot (ft) x 0,305 = м
м x 3,281 = ft
м x 1,094 = ярд / yard (yd)
yd x 0,914 = м

[B]Объем[/B]
1 литр (л) = 1000 миллилитров (мл)
1 унция / ounce (oz) = 30 мл
1 столовая ложка (tbsp) = 3 чайные ложки (tsp) = 15 мл
1 чайная ложка (tsp) = 5 мл
2 столовые ложки (tbsp) = 1 жидкой унции / fluid ounce (fl. oz)
1 мл = 1 куб.см
1 чашка = 8 fl. oz = 16 столовых ложек (tbsp) = 1/2 пинты / pint (pt)
2 чашки = 16 fl. oz = 1 пинта / pint (pt) = 1/2 кварты / quart (qt)
4 кварты / quart (qt) = 1 галлон / gallon (gal)
US gal x 0,833 = UK gal
US fl. oz x 1,041 = UK fl. oz
US fl.oz x 29,572 = миллилитров (мл)
UK gal x 1.201 = US gal
UK fl. oz x 0.961 = US fl. oz
литр (л) x 1.056 = US qt
US qt x 0.947 = литр (л)
1 US gal = 231 cb. in
1 UK gal = 277.4193 cb. in
1 cb. in = 16,387 куб.см

[B]Вес[/B]
1 килограмм (кг) = 2,2 фунта / pound (lb) = 1000 грамм (г)
1 фунт / pound (lb) = 454 г = 0,454 кг = 16 унций / ounce (oz)
lb x 0,454 = кг
1 oz = 28,349 г
1 г = 1000 мг
г x 0,935 = oz
oz x 28,349 = г

[B]Температура[/B]
Перевод градусов Цельсия (оС) в градусы Фаренгейта (оF): (оС x 1,8) + 32 = оF
Перевод градусов Фаренгейта (оF) в градусы Цельсия (оС): (оF - 32) x 0,555 = оС

[B]Единицы измерения[/B]

[B]Длина[/B]
1 дюйм (inch, in) = 0,083 foot = 25,4 мм.
1 фут (foot, feet, ft) = 12 inch = 0,305 м.
1 метр = 3,28 фута = 39,37 дюйма.

[B]Площадь[/B]
1 кв. фут (ft2) = 144 кв. дюйм (sq. Inch = in2) = 0,093 м2.
1 кв. дюйм (sq. Inch) = 6,45 см2.

[B]Объем[/B]
Унция (жидкая) = 29,6 см3, мл.
1 галлон Н2О (US Gallon) = 231 куб. дюйм (Cubic Inch = inch3) = 0,83 British Imp.
Gallon = 3,79 л.
1 куб. фут (Cubic foot) = 7,48 галлонов = 28,32 л (воды 62,4 фунта)
1 м3 = 35,31 куб.фут = 264,2 US галл = 220 British Imp. Gallon.

[B]Вес[/B]
1 Фунт (Pound, lb) = 7000 гран (Grains, grs) = 453,6 г.

[B]Плотность[/B]
1 Pound/сu. Ft (Ibs/ ft3) = 0,134 Pound/Gal (US) = 0,160 Pound/Gal (Imp) = 16 г/л.

[B]Расход жидкости, производительность[/B]
1 US Gallon per min. (US gpm = US GPM) = 0,227 м3/ч = 0,0631 л/с.
1 ft3/s = 449 гал/мин = 1,7 м3/мин =2450 м3/мин.
1 м3/ч = 4,4 US гал/мин = 0,0098 ft3/s = 0,278 л/с.
1 куб. фут/с = 449 гал/мин = 1,7 м3/мин = 2450 м3/сутки.
1 л/с = 15,9 гал/мин.

[B]Удельная производительность, скорость[/B]
1 US gpm/ft2 = 40,6 л/мин м2 = 2,45 м/ч = м3/м2ч.
1 US gpm/ft3 = 8,02 объемов/ч (Bed Volume/hr, BV/hr)
1 Bed Volume/min = 7,48 Gal. (US)/cu. Ft.min. = 6,24 Gal (Imp)/cu. Ft.min.
1 Ft.min.= 62,4 Pound H2O/cu. Ft.min.
1 ft/s = 0,305 м/c.

[B]Давление[/B]
1 кг/см2 = атм = бар = 14,22 ib/ft2 = PSI = 32,8 Feet water.
1 PSI = ib/ft2 = 0,7 бар.

[B]Концентрация[/B]
1 мг/л = 0,0583 Grains/US Gallon (grs/US gal) = 0,07 Grains British Imp.
Gallon = 0,4 grains/Cubic Foot (grs/ft3).
1 Pound/cu. Ft(lbs/ft3) = 16 г/л.

[B]Емкость ионитов[/B]
1 Кgrs/ft3(as CaCO3) = 0,0458 ib/ft3 = 2290 мг/л = 45,7 мг-экв (по СаСО3)/л.
1 мг-экв/л (meg/l) = 62,4 ib-equiv/ft3 = 21,9 Кgrs/ft3(as CaCO3) = 50 г CaCO3 /л.

[B]Мощность[/B]1 КВт = 1,341 лошадиной силы

Руслан 10.04.2008 13:31

Відповідь: Одиниці вимірювання.
 
Інколи швидко потрібно для переводу:
[B]Співвідношення одиниць системи СІ з одиницями інших систем та позасистемними одиницями[/B]
ОДИНИЦІ ДОВЖИНИ
1 мкм = 10-6м
1 м = 106мкм
1 дюйм = 2,54.10-2м
1м = 39,4 дюйма
1 фут = 0,305 м
1 м = 3,28 фута
1 миля = 1,61.103м
1 м = 6,21.10-4миль
1 миля морська = 1,85.103 м
1 м = 5,41.10-4 миль морських

ОДИНИЦІ ОБ'ЄМУ, МІСТКОСТІ
1 л = 10-3 м3
1 м3 = 103 л
1 мл = 10-6 м3
1 м3 = 106 мл

ОДИНИЦІ МАСИ
1 г = 10-3кг
1 кг = 103 г
1 ц = 100 кг
1 кг = 10 ц
1 т = 103кг
1 кг = 10-3 т
1 Мт = 109кг
1 кг = 10-9 Мт

ОДИНИЦІ СИЛИ
1 дін = 10-5Н
1 Н = 105 дін
1 кгс = 9,81 Н
1 Н = 0,102 кгс
1 кілопонд = 9,81 Н

ОДИНИЦІ ШВИДКОСТІ
1 км/год = 0,278 м/с
1 м/с = 3,58 км/год

ОДИНИЦІ КУТОВОЇ ШВИДКОСТІ
1 об/хв = 0,105 рад/с
1 рад/с = 9,55 об/хв

ОДИНИЦІ ПОТУЖНОСТІ
1 кгс*м/с = 9,81 Вт
1 Вт = 0,102 кгс*м/с
1 к.с. = 736 Вт
1 Вт = 1,36.10-3 к.с.

ОДИНИЦІ ТИСКУ
1 кгс/м2 = 9,81 Па
1 Па = 0,102 кгс/м2
1 кгс/см2 = 9,81.104Па
1 Па = 1,02.10-5 кгс/см2
1 ат = 9,81.104Па
1 Па = 1,02.10-5 ат
1 мм рт.ст = 133 Па
1 Па = 7,50.10-3 мм рт.ст.
1 мм вод.ст. = 9,81 Па
1 Па = 0,102 мм вод.ст.

Якщо ж детальніше:
Сукупність одиниць вимірювання, що охоплює всі або деякі види вимірювання (механічні, електричні, теплові, світлові тощо), називають системою одиниць. У жовтні 1960 року XI Генеральна конференція з питань мір і ваг затвердила єдину Міжнародну систему одиниць, яку скорочено позначають СІ (система інтернаціональна). Ця універсальна система одиниць охоплює всі галузі науки і техніки.
Система одиниць містить основні одиниці, які встановлюють довільно, і похідні, які виводять через основні одиниці.

У СІ - сім основних і дві додаткові одиниці вимірювання. Основні одиниці: метр (м) - одиниця довжини, кілограм (кг) - одиниця маси, секунда (с) - одиниця часу, ампер (А) - одиниця сили електричного струму, кельвін (К) - одиниця термодинамічної температури, моль - одиниця кількості речовини, кандела (в перекладі з англійської - свічка) (кд) - одиниця сили світла. Додаткові одиниці: радіан (рад) - одиниця плоского кута, стерадіан (ср) - одиниця тілесного (просторового) кута.

Визначення основних одиниць.
Метр - відстань, яку проходить у вакуумі плоска електромагнітна хвиля за 1/299792458 частки секунди.

Кілограм - маса, що дорівнює масі міжнародного прототипу кілограма. Маса 1000 см3 чистої води при температурі 4°С близька до маси прототипу кілограма - платиново-іридієвого циліндра висотою і діаметром 39 мм.

Секунда - інтервал часу, що дорівнює 9 192 631 770 періодам випромінювання, яке відповідає переходу між двома надтонкими рівнями основного стану атома цезію-133.

Ампер - сила незмінного електричного струму, який, проходячи по двох паралельних провідниках нескінченної довжини і нескінченно малого перерізу, розміщених на відстані 1 м один від одного у вакуумі, спричиняє між цими провідниками силу взаємодії, що дорівнює 2·10 -7 Н на кожний метр довжини.

Радіан - плоский кут між двома радіусами кола, довжина дуги між якими дорівнює радіусу.

Стерадіан - тілесний кут з вершиною в центрі сфери, який витинає на поверхні сфери площу, що дорівнює площі квадрата зі стороною, яка дорівнює радіусу сфери.

Моль - кількість речовини системи, що містить стільки структурних елементів, скільки атомів міститься у вуглеці-12, маса якого становить 0,012 кг. Ці структурні елементи можуть бути атомами, молекулами, іонами, електронами та іншими частинками.

[B]Кандела [/B]дорівнює силі світла у заданому напрямі джерела, що надсилає монохроматичне випромінювання частотою 540·1012 Гц, енергетична сила світла якого у цьому напрямі становить 1/683 Вт/ср.

[B]Кельвін [/B]- 1/273,16 частини термодинамічної температури потрійної точки води - точки рівноваги води в твердій, рідкій і газоподібній фазах. Еталонним приладом в інтервалі температур 13,81 - 630,74 °С є платиновий термометр опору, а в інтервалі 630,74 - 1064,43 °С - термопара з платинородію-платини.
У кельвінах виражають також інтервал або різницю температур.


Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:20.

Copyright © Львівський форум акваріумістів, 2007-2014р.
All rights reserved