Назад   Львівський форум акваріумістів > Акваріумні/терраріумні клуби та інтернет-ресурси > Асоціація тераріумістів України
Правила форуму !!!
Громадські гурти Баня Галерея Нагороди ЧаПи Учасники Календар Позначити усі розділи як прочитані

Відповідь
 
Параметри теми
Старий 30.01.2012, 18:13   #1
Rostyslaw
Тераріуміст
 
Аватар для Rostyslaw
Львів
 

Реєстрація: 02.03.2008
Дописи: 591
Подякував(ла): 774
Подякували 1.856 разів в 458 дописах
Репутація: 1990

Террафото Меценат Террафото Акваріуміст року Акваріуміст року Акваріуміст року Террафото Террафото Террафото Террафото 

testing
Типово Статут Асоціації тераріумістів України

СТАТУТ

Асоціація тераріумістів України


м. Миколаїв, 2012 р.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Асоціація тераріумістів України (далі Організація) є всеукраїнською громадською неприбутковою організацією, утвореною відповідно до Закону України “Про об’єднання громадян”, «Про тваринний світ», «Про Червону книгу», «Про захист тварин від жорстокого поводження», яка об’єднує за спільними інтересами на засадах добровільності та рівності громадян України, трудові колективи підприємств, установ та організацій, громадські організації та їх об‘єднання, які утримують дрібних ссавців, плазунів, земноводних, наземних безхребетних інших тварин в штучно створених умовах (в умовах тераріуму) або цікавляться утриманням цих тварин, для спільної реалізації своїх прав і свобод у цій галузі.
1.2. Організація здійснює свою діяльність на засадах демократичних принципів добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності і гласності та відповідно до Конституції України, чинного законодавства та цього Статуту.
1.3. Організація діє на основі таких принципів:
- законності;
- компромісного вирішення питань з урахуванням інтересів усіх членів Організації;
- довіри та взаємодопомоги у відносинах між членами Організації;
- добровільної участі членів в проектах і програмах;
- самостійності та незалежності від органів державної влади та місцевого самоврядування, інших об‘єднань громадян.


2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОРГАНЗАЦІЇ

2.1. Найменування Організації:
українською мовою:
повне: Асоціація тераріумістів Українська
скорочене: АТЕРУ
російською мовою:
повне: Ассоциация террариумистов Українська
скорочене: АТЕРУ
2.3. Місцезнаходження Організації: _______________________________.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Організація є юридичною особою за українським законодавством, має статус всеукраїнської, здійснює свою діяльність на території всієї України у відповідності з чинним законодавством України та цим Статутом.
3.2. Права юридичної особи Організація набуває з дати її державної реєстрації.
3.3. Організація має самостійний баланс, має право відкривати рахунки, в тому числі і валютні, в установах банків.
3.4. Для виконання статутних завдань та досягнення мети своєї діяльності Організація має право здійснювати господарську діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій, заснування підприємств із статусом юридичної особи в порядку та на умовах, визначених Податковим кодексом України та іншими чинними законодавчими актами України.
3.5. Майно Організації становить її власність. Організація має право здійснювати щодо свого майна будь-які дії та укладати угоди, що не суперечать чинному законодавству України. Для виконання статутних завдань Організація здійснює права володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до його призначення, виступає позивачем та відповідачем в суді.
3.6. Організація має печатку та штампи, бланки з власною назвою із символікою, зразки якої затверджуються Правлінням Організації.
3.7. Організація має право створювати свої філії, про що повідомляє Правління АТЕРУ.
3.8. Держава, її органи та організації не несуть відповідальності по зобов’язаннях Організації так само, як і Організація не несе відповідальності по зобов'язаннях держави.

4. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1 Основною метою Організації є задоволення та захист законних інтересів своїх членів стосовно питань розведення, утримання та дослідження тераріумних тварин.
4.2. Основними завданнями Організації є:
- координація дій членів Організації;
- сприяння збереженню та покращенню генофонду наземних безхребетних, земноводних, плазунів, дрібних ссавців, що розводяться і утримуються в умовах неволі, як національного здобутку, шляхом їх племінного розведення на науковій основі, опираючись на досвід вітчизняної, закордонної та міжнародної спільноти зоологів;
- об’єднання любителів тераріумних тварин, які проживають в Україні;
- сприяння створенню єдиної системи обліку тераріумних тварин, ведення достовірного обліку походження, створення комп’ютерного банку даних;
- створення експортного потенціалу племінних ресурсів тераріумних тварин України;
- збір інформації про стан популяцій рідкісних видів наземних безхребетних, земноводних, плазунів, дрібних ссавців на всій території України і поза її межами, обмін даною інформацією;
- представлення членів Організації у заходах, що проводяться місцевими, міжнародними або закордонними організаціями із схожими інтересами;
- сприяння розвитку діяльності із суспільно-корисного застосування тераріумних тварин;
- розробка вітчизняних стандартів з утримання в умовах неволі наземних безхребетних, земноводних, плазунів, дрібних ссавців;
- надання безоплатних консультацій громадянам та організаціям з питань утримання в неволі тераріумних тварин;
- стимулювання наукових досліджень в галузі зоокультури та інших галузях пов’язаних із зоокультурою, розвитку вільного обміну інформацією та племінним матеріалом між членами Організації та іншими громадянами як в Україні, так і за її межами.
- співробітництво з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими об'єднаннями громадян;
- забезпечення представництва та захист законних інтересів і прав членів Організації у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими об'єднаннями громадян;
- сприяння вдосконаленню системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів, поширення професійних знань та досвіду стосовно розведення, поводження, утримання тераріумних тварин;
- розвиток співробітництва з іноземними і міжнародними організаціями, які мають аналогічні статутні завдання;
- правова та інформаційна підтримка членів Організації;
4.3. Для виконання завдань, визначених цим Статутом, Організація у встановленому порядку:
- представляє і захищає права та інтереси своїх членів у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, виступає позивачем та відповідачем у суді, як від свого імені, так і за дорученням організацій і громадян, які є її членами;
- здійснює розробку проектів та бере участь у обговоренні запропонованих будь-ким програм, планів дій, положень, правил, стандартів, вимог та внесення пропозицій щодо внесення змін у чинні документи, що спрямовані на розвиток і вдосконалення охорони, утримання і використання тераріумних та інших тварин, що утримуються в неволі;
- здійснює розробку, встановлення і впровадження діючих в межах Організації документів та методичних матеріалів, що забезпечують членам Організації загальні підходи і критерії в організації їх спільної діяльності;
- здійснює узагальнення та публікацію матеріалів з питань зоокультури наземних безхребетних, земноводних, плазунів, дрібних ссавців та інших тварин, у тому числі і за підсумками проведених заходів;
- розробляє і здійснює ведення облікової документації тварин, що належать членам Організації, власниками яких є індивідуальні та колективні члені Організації;
- створює і утримує ідентифікаційну базу тварин, що утримуються і розводяться в умовах неволі членів Організації;
- видає внутрішні родоводи Організації із застосуванням абревіатури та логотипу Організації;
- сприяє проведенню семінарів, навчальних курсів, нарад з питань утримання, розведення тераріумних тварин;
- бере участь у міжнародних, національних, міжрегіональних, обласних та інших заходах за участю любителів тераріумних тварин, здійснює організацію таких заходів, а також надання допомоги у їх проведенні;
- сприяє створенню тимчасових притулків і реабілітаційних центрів для тераріумних тварин, розплідники тераріумних тварин;
- сприяє популяризації тераріумістики, проводить культурно-освітні заходи в межах України;
- проводить навчання, підготовку та атестацію утримувачів (власників) тераріумних тварин;
- сприяє обміну генофондом тераріумних тварин з іншими об‘єднаннями та організаціями як на території України, так і за її межами;
- сприяє залученню молоді до заходів Організації, спрямованих на боротьбу з проявами жорстокого поводження з тваринами і формуванню у суспільства гуманного відношення до живих істот;
- співпрацює з природоохоронними державними і громадськими структурами;
- засновує засоби масової інформації, займається видавничою діяльністю в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України;
- виносить на розгляд державних органів і народних депутатів усіх рівнів та громадськості висновки і пропозиції з організаційно-матеріальних, правових і моральних питань утримання і захисту тварин;
- сприяє дотриманню етики і гуманності членами Організації при поводженні з тваринами;
- створює бази (системи) взаємної юридичної, моральної, матеріальної та іншої підтримки членів Організації у надзвичайних ситуаціях.
- сприяє об'єднанню і зміцненню технологічного, матеріально-технічного та інтелектуального потенціалу, професійного досвіду та інших ресурсів для створення необхідних правових, економічних, організаційних умов для розвитку руху тераріумістів в регіоні;
- здійснює необхідну господарську діяльність через утворення господарських підприємств із статусом юридичної особи в порядку, встановленому чинним законодавством;
- здійснює інформаційні, організаційні заходи, спрямовані на розповсюдження інформації про Організацію і пропагування її мети та ідей, надає своїм членам на безоплатній основі інформаційну допомогу з питань їх поточної діяльності;
- здійснює підтримку проектів, програм, інших заходів, які відповідають статутним завданням та цілям Організації, шляхом надання зворотної або безповоротної фінансової допомоги.

5. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Членство в Організації може бути індивідуальним та колективним.
5.2. Індивідуальними членами Організації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які досягли 18 років, визнають Статут Організації, виявили згоду виконувати його вимоги, прагнуть досягнення мети Організації та сплачують вступні та членські внески.
5.3. Колективними членами Організації можуть бути трудові колективи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, підпорядкованості та розташування, громадські організації та їх об’єднання, інші неприбуткові організації, в тому числі міжнародні, які прийняли рішення про вступ до Організації, сплачують вступні та членські внески на виконання статутних завдань.
5.4. Прийом членів до Організації здійснюється Правлінням Організації відповідно до заяви фізичної особи чи відповідного рішення колективного члена.
5.5. Членство в Організації підтверджується посвідченням встановленого зразка.
5.6. Всі члени Організації мають рівні права у вирішенні будь-яких питань діяльності, незалежно від їх статусу, майнового стану, результатів фінансово-господарської діяльності та інших ознак.
5.7. Будь-який член Організації має право вийти з Організації, але не раніше місяця з дати повідомлення про свої наміри Правління Організації.
5.8. У випадку виходу члена з Організації майно або кошти, внесені ним для організації діяльності Організації, в тому числі у вигляді вступних та членських внесків на виконання статутних завдань, йому не повертаються.
5.9. Член Організації, стосовно якого не спростовано документально підтверджених свідчень про те, що він не виконує або неналежним чином виконує вимоги та положення цього Статуту, або перешкоджає своїми діями досягненню мети Організації, або втратив зв’язки з Організацією, та в інших випадках, може бути виключений з Організації за рішенням Правління Організації.
Рішення про виключення не може бути оскаржене до суду.
5.10. Організація не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, а члени Організації не несуть відповідальності за зобов'язаннями Організації, крім тих випадків, що прямо передбачені чинним законодавством України, цим Статутом, рішеннями Організації чи окремими угодами між Організацією та її членами.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Члени Організації мають право:
- брати участь у роботі Зборів Організації;
- обирати та бути обраним до керівних органів Організації;
- брати участь в управлінні Організації в порядку, передбаченому цим Статутом;
- брати участь в обговоренні та визначенні основних напрямків діяльності робочих органів Організації, а також в інших заходах, що здійснюються Організацією;
- користуватися у встановленому порядку майном Організації;
- вносити заяви та пропозиції на розгляд Зборів Організації та інших органів Організації, а також використовувати інші права, передбачені Статутом;
- брати участь в заходах та програмах, що реалізуються Організацією;
- публікувати свої матеріали, оголошення в друкованих органах Організації;
- вийти із складу Організації в порядку та на умовах, визначених цим Статутом.

6.2. Члени Організації зобов’язані:
- дотримуватись Статуту Організації та виконувати його вимоги;
- виконувати зобов'язання, прийняті Організацією відповідно до укладених нею угод;
- виконувати рішення керівних органів Організації;
- забезпечувати, відповідно до умов цього Статуту, повне за обсягом та своєчасне за строком виконання прийнятих на себе обов’язків;
- не вчиняти дій, які можуть нанести шкоду діяльності чи репутації Організації;
- брати участь у роботі, спрямованій на досягнення мети та реалізацію завдань Організації;
- здійснювати посильний внесок у діяльність та розвиток Організації в порядку, передбаченому цим Статутом, а також надавати необхідну допомогу Організації;
- брати участь у роботі органів, комісій та комітетів Організації;
- сплачувати вступні та членські внески в порядку, встановленому Правлінням Організації.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. Збори Організації.
7.1.1 Вищим керівним органом Організації є Збори.
7.1.2 Збори скликаються Правлінням Організації один раз на рік.
7.1.3 Позачергові Збори скликаються на вимогу Правлінням Організації або не менше третини членів Організації.
7.1.4 Про дату скликання, Зборів порядок денний, норми представництва делегатів Правління Організації повідомляє не пізніше як за місяць до дати проведення Зборів, а на позачергові Збори – не менше ніж за три тижня до дати проведення.
7.1.5 Збори правомочні приймати рішення при наявності не менше 2/3 уповноважених делегатів.
7.1.6 До виключної компетенції Зборів відноситься:
- визначення основних напрямів діяльності Організації, затвердження її планів та звітів про їх виконання;
- затвердження результатів діяльності Організації за звітний період, звітів та висновків Ревізійної комісії;
- обрання Голови Організації, членів Правління Організації та Ревізійної комісії строком на 3 роки;
- прийняття рішень про дострокове припинення повноважень Голови Організації, членів Правління Організації та Ревізійної комісії;
- внесення змін та доповнень до Статуту Організації.
7.1.7 Рішення на Зборах приймаються простою більшістю голосів. Рішення щодо внесення змін та доповнень до Статуту Організації, про припинення діяльності Організації вирішуються кваліфікованою більшістю у 3/4 голосів делегатів.
7.1.8 На Зборах головує Голова Організації.
7.1.9 Рішення Зборів Організації оформлюється у Протоколом, який підписує головуючий на Зборах.

7.2. Правління Організації.
7.2.1 Керівництво діяльністю Організації в період між Зборами здійснює Правління Організації.
7.2.2 Правління Організації підзвітне Зборам Організації, та несе перед ними відповідальність за виконання покладених на нього завдань та функцій.
7.2.3 Члени Правління обираються Зборами Організації строком на 4 роки.
7.2.4 Голова Організації та його заступники за посадами є членами Правління Організації.
7.2.5 Правління Організації проводить свої засідання по мірі необхідності, але не рідше одного разу на шість місяців. Засідання Правління вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше 2/3 його членів.
7.2.6 Рішення про скликання Правління, порядок денний, дату проведення приймає Голова Організації, про що повідомляється членам Правління не пізніше як за 2 тижні до дати засідання.
7.2.7 Правління Організації:
- формує і вносить на розгляд Зборів пропозиції по основних напрямках діяльності Організації;
- визначає поточні завдання, формує кошторис Організації здійснює контроль за діяльністю комісій Організації, створює тимчасові робочі групи по окремих питаннях;
- затверджує цільові програми Організації, визначає джерела їх фінансування;
- за поданням затверджує кандидатури його заступників, виконавчого директора, голів постійних комісій і робочих груп;
- подає Зборам Організації подання про дострокове припинення повноважень Голови Організації у випадках невиконання або неналежного виконання ним своїх обов’язків та у випадках передбачених законодавством, призначає з числа членів Правління виконуючого обов’язки Голови Організації;
- приймає рішення про скликання позачергових Зборів;
- приймає рішення про надання членам Організації матеріальної допомоги та про фінансування соціальних програм, та благодійної діяльності;
- здійснює прийом членів до Організації;
- встановлює розмір та порядок сплати вступних і членських внесків;
- приймає рішення про створення філій Організації;
- здійснює господарське управління майном Організації.
7.2.7. Правління приймає рішення більшістю голосів. В разі, коли рішення не може бути прийнято через рівний розподіл голосів, вирішальним є голос Голови Організації.
7.3. Голова Організації.
7.3.1 Голова Організації є вищою посадовою особою Організації, діє від її імені та в її інтересах, представляє Організацію в органах державної влади та місцевого самоврядування громадських об’єднаннях, профспілках, міжнародних і зарубіжних організаціях.
7.3.2 В своїй діяльності Голова Організації керується цим Статутом, рішеннями Зборів та Правління Організації .
7.3.3 Голова Організації підзвітний Зборам Організації і несе перед ними відповідальність за виконання покладених на нього завдань та функцій.
7.3.4 Голова Організації:
- без довіреності представляє Організацію в усіх установах та організаціях України та за її межами;
- забезпечує виконання рішень, постанов та резолюцій керівних органів Організації;
- підписує договори і угоди від імені Організації;
- вживає заходів щодо розширення сфер діяльності та впливу Організації в межах визначених їх Статутами;
- здійснює контроль за оперативним керівництвом та роботою Організації у відповідності з розробленими Правлінням Організації планами;
- здійснює контроль за управлінням майном Організації;
- приймає рішення про дату проведення чергового засідання Правління, здійснює контроль за підготовкою матеріалів та пропозицій для розгляду Правлінням Організації;
- затверджує на посаді керівників філій Організації;
- укладає трудові контракти з працівниками апарату Організації;
- координує роботу виконавчої дирекції Організації;
- несе персональну відповідальність за дотримання Організацією фінансової дисципліни;
- вживає будь-які інші заходи, що необхідні для досягнення мети Організації за виключенням тих, які у відповідності з цим Статутом відносяться до виняткової компетенції Правління та Зборів Організації.
7.3.5 В разі тимчасової відсутності Голови Організації його обов’язки виконує заступник Голови Організації.
7.4 Виконавча дирекція Організації.
7.4.1 Виконавча дирекція Організації є адміністративно-розпорядчим органом Організації.
7.4.2 Виконавча дирекція організовує забезпечення діяльності Правління та Голови Організації, організує роботу апарату по виконанню рішень керівних органів Організації, координує роботу місцевих осередків Організації.
7.4.3 Положення про Виконавчу дирекцію Організації, структура Виконавчої дирекції Організації та кошторис витрат на її утримання затверджується Правлінням Організації.
7.4.4 Очолює Виконавчу дирекцію Організації виконавчий директор, який на підставі належним чином оформленої довіреності представляє Організацію в державних та інших органах і організаціях, здійснює дії і укладає цивільно-правові угоди, розпоряджається коштами в межах затверджених Положенням про Виконавчу дирекцію Організації та обсягах затверджених кошторисом на утримання Виконавчої дирекції Організації, відкриває рахунки в установах банків, здійснює оперативне управління майном Організації та здійснює інші повноваження, покладені на нього Головою та Правлінням Організації.
7.4.5 Виконавчий директор Організації затверджується на посаду Правлінням Організації за поданням Голови Організації.
7.4.6 Виконавчий директор Організації є відповідальним за стан бухгалтерського обліку, своєчасну сплату вступних та членських внесків на виконання статутних завдань, податків та обов‘язкових зборів, подання бухгалтерської та іншої звітності.
7.4.7 Виконавчий директор Організації звітує перед Правлінням та Головою Організації про виконання покладених на нього завдань та функцій.
7.5. Ревізійна комісія.
7.5.1. Контроль за дотриманням Статуту, формуванням та використанням власності Організації, фінансовою та господарською діяльністю Організації, створених нею організацій та підприємств здійснює Ревізійна комісія, яка повинна складатись не менше, ніж з трьох осіб.
7.5.2. Ревізійна комісія проводить ревізії та здійснює контроль за виконанням рішень керівних органів Організації та звітує про результати перед Головою, Правлінням та Зборами Організації.
7.5.3. За рішенням Голови, Правління чи Зборів можуть проводитися позапланові ревізії.
7.5.4. Діяльність Ревізійної комісії регулюється відповідним положенням, яке затверджується Зборами Організації.

8. МІСЦЕВІ ОСЕРЕДКИ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Організація може утворювати свої місцеві осередки, які здійснюють свою діяльність у відповідності з чинним законодавством, цим Статутом, рішеннями Зборів та Правління Організації.
8.2. Місцеві осередки Організації не є юридичними особами та реєструються шляхом повідомлення про заснування.
8.3. Місцеві осередки Організації створюються в областях України, АР Крим, містах Києві та Севастополі.

9. МАЙНО ТА КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Джерелами формування кошт Організації є:
- вступні внески членів Організації;
- членські внески членів Організації;
- добровільні внески і пожертвування громадян, та юридичних осіб, у тому числі в іноземній валюті;
- цільові спонсорські внески;
- надходжень від діяльності підприємств і госпрозрахункових організацій, заснованих Організацією.
9.2. Для забезпечення виконання Організацією статутних вимог члени перераховують організації внески в розмірах, встановлених Правлінням Організації. Перерахування проводяться один раз на три місяці на початку кожного кварталу.
9.3. У власності Організації може бути рухоме й нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах.
9.4. Організація має право здійснювати відносно майна і коштів, які знаходяться у її власності, будь-які дії, що не суперечать її статутним цілям та законодавству України. Кошти і майно Організації не можуть розподілятися між членами Організації.
9.5. Організація може створювати резервний фонд для виконання своїх статутних завдань і зобов’язань, а також фонд соціальної підтримки для надання матеріальної допомоги, соціального захисту, стипендій, премій, тощо. Обсяги та положення фондів визначаються і затверджуються Правлінням Організації.
9.6. Організація користується послугами фінансових установ, веде бухгалтерський облік і встановлену державну звітність, сплачує податки відповідно до чинного законодавства, формує та веде архів.
9.7. Щорічно виконавча дирекція Організації розробляє кошторис доходів та видатків і складає звіт про його використання.

10. НАЙМАНІ ПРАЦІВНИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ
10.1. Всі питання, пов’язані зі штатними співробітниками Організації, регулюються трудовим законодавством України.
10.2. Для виконання разових, додаткових робіт або робіт, для виконання яких необхідні спеціальні знання та навички, Організація може залучати окремих фахівців на договірній основі.
10.3. В Організації укладається колективний договір у відповідності до Закону України “Про колективні договори і угоди”.

11. АРБІТРАЖНЕ УПЕРЕДЖЕННЯ

11.1. Члени Організації мають дотримуватись особливих правил у поводженні між собою в разі виникнення будь-яких спорів або конфліктів і не вчиняти дій, яки можуть нанести будь-яку шкоду один одному та зашкодити діяльності чи репутації Організації в цілому.
11.2. Член Організації, який вдався до неетичних дій по відношенню до Організації або іншого члена Організації вважається таким, що не виконує вимоги та положення цього Статуту та перешкоджає своїми діями досягненню мети Організації має бути виключений з Організації в порядку, визначеному цим Статутом.
11.3. Всі спори або конфлікти між членами Організації вирішуються шляхом переговорів. В разі неможливості досягнення згоди спори/конфлікти передаються на розгляд третейському органу, учасником якого є Організація. Рішення цього органу є обов’язковим до виконання всіма членами Організації.

12. ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ ЧИ РЕОРГАНІЗАЦІЇЇ ОРГАНІЗАЦІЇ


12.1. Організацію може бути ліквідовано в таких випадках:
- за рішенням Зборів Організації;
- за рішенням суду.
12.2. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Зборам Організації або до суду.
12.3. Майно та кошти ліквідованої Організації, після задоволення вимог кредиторів передаються державі або громадській організації з аналогічними статутним завданнями.
12.4. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Зборів Організації та. При реорганізації Організації вся сукупність прав та обов’язків переходить до його правонаступників.

13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1 Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються Зборами Організації та підлягають державній реєстрації згідно чинного законодавства України.
Rostyslaw зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
3 користувачів подякували Rostyslaw:
navy (30.01.2012), ZМІЙ (02.02.2012), Кійко Микола (09.07.2012)
Реклама
Відповідь

Закладки


Тут присутні: 1 (учасників - 0 , гостей - 1)
 
Параметри теми

Ваші права у розділі
Ви не можете створювати теми
Ви не можете писати дописи
Ви не можете долучати файли
Ви не можете редагувати дописи

BB-код є Увімк.
Усмішки Увімк.
[IMG] код Увімк.
HTML код Вимк.

Швидкий перехід

Схожі теми
Тема Автор Розділ Відповідей Останній допис
Відділення Асоціації тераріумістів України в Львівській області Rostyslaw Асоціація тераріумістів України 13 28.09.2014 01:10
Морські риби України. Александр11 Риби 23 17.01.2012 21:25
Озеро Світязь - перлина України. Leo N Виставки, конкурси та здибанки 14 03.08.2011 02:10
НЕНЦ МОН України святкує 85-річчця із заснування юннатівського руху в Україні. Охват Марьян Виставки, конкурси та здибанки 8 23.10.2010 20:18


Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:52.


All rights reserved